endometritis / intra-uteriene infectie

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd

Opmerking:

evt. plus metronidazol

Opmerkingen

Metronidazol iv 500 mg 3 dd toevoegen bij onvoldoende verbetering, cave borstvoeding. Indien kind nog in utero geen metronidazol toevoegen. Als alternatief kan dan clindamycine iv 600 mg 3 dd worden toegevoegd.

Bij mild beloop of bij switch + onbekende verwekker amoxicilline-clavulaanzuur po 500/125 mg 3dd, totale behandelduur 7-14 dagen.

Vaginale kweek afnemen voor start antibiotica.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-327829.2
Bijgewerkt: 04/20/2016 - 14:58
Status: Published