sepsis, bij centrale lijn (geen neutropenie)

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

flucloxacilline iv 1000mg 6dd

+

gentamicine iv 1dd

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij penicilline allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd

+

gentamicine iv 1dd

Opmerking:

niet-IgE gemedieerde penicilline-allergie

Opmerkingen

Duur behandeling afhankelijk van verwekker en wel of niet verwijderen lijn

Gentamicine 5 mg/kg in principe eenmalig toedienen

Gelijktijdig een bloedkweek uit de lijn en van perifeer insturen. Bij voorkeur de lijn verwijderen en de tip insturen voor kweek.

Bronnen

Antibiotica

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

External antimicrobial resources
Categorie:
Metadata

Swab vid: G-278321.2
Bijgewerkt: 06/17/2019 - 14:26
Status: Published