mediastinitis

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Na perforatie tr. digestivus

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

benzylpenicilline iv 1milj. IU 6dd

+

metronidazol iv 500mg 3dd

+

gentamicine iv 5mg/kg 1dd

Opmerking:

Gentamicine in principe eenmalig (in afwachting kweekuitslag)

≥ 18 jaar

Indicaties: Postoperatief na sternotomie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

flucloxacilline iv 1000mg 6dd

Opmerkingen

Op geleide van kweek wordt de therapie aangepast. Totale behandelduur is afhankelijk van het klinisch beloop 2 tot 6 weken.

Bij niet IgE-gemedieerde penicilline allergie cefuroxim iv 1500 mg 3dd in plaats van benzylpenicilline of flucloxacilline.

Metronidazol niet langer dan 3 weken geven.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-174518.2
Bijgewerkt: 09/03/2015 - 10:54
Status: Published