artritis, septisch - streptokokken

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

benzylpenicilline iv 1milj. IU 6dd minimaal 2 weken

Opmerkingen

Bij niet IgE-gemedieerde penicilline allergie cefuroxim iv 1500 mg 2dd.

Na minimaal 2 weken overweeg switch naar clindamycine po 600 mg 3dd bij bewezen gevoeligheid. Totale behandelduur minimaal 6 weken.

Bij verminderde gevoeligheid voor penicilline overleg met arts-microbioloog.

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-174508.2
Bijgewerkt: 08/13/2015 - 17:20
Status: Published