sepsis - Groep A streptokok

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

benzylpenicilline iv 1milj. IU 6dd minimaal 7 dagen

Medicatie:

benzylpenicilline iv 2milj. IU 6dd minimaal 7 dagen

+

clindamycine iv 600mg 3dd minimaal 7 dagen

Opmerking:

Bij toxic shock syndroom of fasciitis necroticans

Opmerkingen

Meldingsplichtige ziekte groep B2.

Bij niet IgE-gemedieerde allergie voor penicilline antibiotica cefuroxim iv 1500 mg 3dd in plaats van benzylpenicilline.

Bij fasciitis necroticans overweeg gammaglobuline toe te dienen, zie advies fasciitis necroticans.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-173739.4
Bijgewerkt: 06/23/2015 - 13:03
Status: Published