leverabces

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd

+

metronidazol iv 500mg 3dd

Opmerkingen

Percutane drainage indien mogelijk.

Antibiotica aanpassen op geleide van de kweekuitslag i.o.m. de arts-microbioloog.

Behandelduur 6 weken, metronidazol niet langer dan 2 weken geven.

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-167638.2
Bijgewerkt: 09/02/2014 - 11:01
Status: Published