cholangitis

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd

+

metronidazol iv 500mg 3dd

Opmerkingen

Gentamicine iv 5 mg/kg eenmalig toedienen bij verdenking sepsis.

Na adequate drainage van de galwegen: behandelduur maximaal 3 dagen.

Bij een positieve bloedkweek is de behandelduur afhankelijk van gevonden micro-organisme(n). Bij Enterobacteriaceae, enterokokken, viridans streptokokken en anaëroben volstaat een gerichte behandelduur van 3 dagen bij goede klinische respons.

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-167632.3
Bijgewerkt: 09/02/2014 - 17:05
Status: Published