sepsis - Staphylococcus aureus

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

flucloxacilline iv 1000mg 4dd

Opmerking:

Indien aan onderstaande criteria wordt voldaan

≥ 18 jaar

Indicaties: Penicillineallergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd

Opmerking:

Bij niet IgE-gemedieerde penicilline allergie

Opmerkingen

Criteria flucloxacilline 1 gram 4 dd iv:

 • hospital aquired S. aureus sepsis
 • duidelijk aanwijsbaar focus (bijvoorbeeld flebitis)
 • bij lichamelijk onderzoek geen aanwijzingen voor strooihaarden of endocarditis, vastgesteld door A-team

In alle andere gevallen starten met flucloxacilline 2 gram 6 dd iv

Altijd bloedkweek herhalen 3 dagen na start van adequate therapie

PET-CT met de vraag stelling persisterend focus of strooihaarden is in ieder geval geindiceerd:

 • bij community-acquired S. aureus sepsis en/of start adequate antibiotische therapie na > 48 uur
 • als de bloedkweek 3 dagen na start flucloxacilline positief is
 • bij persisterende koorts 3 dagen na start flucloxacilline
 • er kunstmateriaal in situ is
 • bij endocarditis

Echocardiografie is in ieder geval geindiceerd:

 • bij hartgeruis, pacemaker of kunstklep
 • indien er geen duidelijk focus is
 • als de bloedkweek 3 dagen na start flucloxacilline positief is 

De behandelduur wordt bepaald op geleide van de bevindingen in overleg met het A-team. Voor de behandeling van S. aureus endocarditis zie de SWAB richtlijn endocarditis (altijd in overleg met het A-team).

Bronnen

 1. SWAB Guideline XIV - Sepsis
 2. SWAB Guideline VII - Infectieuze endocarditis
 3. Pubmed.gov publication # 14504120

  Fowler VG Jr, Olsen MK, Corey GR, et al. Clinical identifiers of complicated Staphylococcus aureus bacteremia. Arch Intern Med 2003;163:2066-72.

 4. http://www.uptodate.com/contents/clinical-manifestations-of-staphylococcus-aureus-infection

  Uptodate topic 2135: Clinical manifestations of Staphylococcus aureus infection

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-167075.4
Bijgewerkt: 02/11/2015 - 13:41
Status: Published