sepsis, vermoedelijk focus tractus urogenitalis

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd

+

gentamicine iv 5mg/kg dd

Opmerkingen

Gentamicine in principe eenmalig toedienen.

Altijd rekening houden met het resultaat van eerder afgenomen kweken en recent antibiotica gebruik.

Bij type 1 IgE-gemedieerde betalactam allergie ciprofloxacine 400 mg 2dd iv + gentamicine 5 mg/kg iv eenmalig.

Bij iv-orale switch is co-trimoxazol (trimethoprim + sulfamethoxazol) 960 mg 2dd po de 1e keuze, gevolgd door amoxicilline + clavulaanzuur 500/125mg 4dd, beide bij aangetoonde gevoeligheid. Totale behandelduur 10-14 dagen.

Bij iv-orale switch naar ciprofloxacine 500 mg 2dd po (alleen bij aangetoonde gevoeligheid, 3e keuze), volstaat een totale behandelduur van 7 dagen bij vrouwen met een ongecompliceerd beloop.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-166822.3
Bijgewerkt: 03/19/2014 - 14:47
Status: Published