lassa koorts

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

ribavirine iv 30mg/kg eenmalig

gevolgd door

ribavirine iv 15mg/kg 4dd 4 dagen

gevolgd door

ribavirine iv 7.5mg 3dd 6 dagen

Opmerkingen

Meldingsplichtige ziekte groep B1

Bronnen

  1. Behandeling Importziekten, P.A. Kager (ed), AMC, Amsterdam, 2004; update 2013

  2. http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp%3A10932&type=org&disposition=inline&ns_nc=1

    Aangifteplichtige ziekten

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-8925.1
Bijgewerkt: 06/16/2014 - 21:50
Status: Published