wortelabces

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd minimaal 14 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Penicillineallergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

clindamycine iv 600mg 3dd minimaal 14 dagen

Opmerkingen

Bij klinische verbetering evt. switch naar amoxicilline-clavulaanzuur po 625 mg 3 dd of clindamycine po 600 mg 3 dd. 

Primair chirurgische behandeling. Antibiotica alleen geindiceerd bij tekenen van systemische infectie of immuunstoornis.

Voor eventuele start antibiotica abceskweek insturen.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-7065.2
Bijgewerkt: 08/26/2015 - 16:20
Status: Published