parafaryngeaal/retrofaryngeaal abces

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

benzylpenicilline iv 1milj. IU 6dd 14 dagen

+

metronidazol iv 500mg 3dd 14 dagen

Opmerkingen

Drainage en kweek (op geleide van echo/CT). Antibiotica aanpassen op geleide van kweekuitslag.

Bij niet IgE-gemedieerde penicilline allergie benzylpenicilline vervangen door cefuroxim iv 1500 mg 3dd.

Na klinische verbetering en adequate drainage overweeg switch naar augmentin po 625mg 3dd of clindamycine po 600 mg 3dd.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-7022.2
Bijgewerkt: 08/26/2015 - 15:59
Status: Published