laryngo-tracheo-bronchitis

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125mg 3dd 7 tot 10 dagen

of

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd 7 tot 10 dagen

Opmerkingen

  • Keelwat insturen voor moleculaire diagnostiek en kweek op groep A streptokokken.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-7010.2
Bijgewerkt: 07/29/2015 - 15:27
Status: Published