influenza

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

oseltamivir po 75mg 2dd 5 dagen

Opmerkingen

Geïndiceerd bij klinische patiënten met (verdenking) influenza. 

Bij voorkeur starten binnen 24 uur na aanvang symptomen.

Keelwat en/of sputumkweek insturen voor moleculaire diagnostiek.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-6996.2
Bijgewerkt: 07/29/2015 - 10:56
Status: Published