bronchitis- exacerbatie COPD

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125mg 3dd 7 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

doxycycline po oplaaddosis 200mg, 100mg 1dd 7 dagen

Opmerkingen

NHG Standaard COPD 2015:

Bij patiënten met ≥ 1 criterium voor een ernstige exacerbatie die in de thuissituatie behandeld kunnen worden:

· In elk geval kuur orale corticosteroiden

· Antibiotica zijn geïndiceerd afhankelijk van FEV1 en klinische infectieverschijnselen; bij FEV1 <30% antibiotica altijd geïndiceerd.

Behalve voor IC patiënten is het nut van antibiotica bij exacerbatie COPD niet onomstotelijk aangetoond (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23235687).

Voor start antibiotica sputumkweek insturen.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-6968.3
Bijgewerkt: 01/05/2016 - 14:55
Status: Published