osteomyelitis acuta - S. aureus

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

flucloxacilline iv 1000mg 6dd minimaal 2 weken

Opmerkingen

Bij niet IgE-gemedieerde penicilline allergie cefuroxim iv 1500 mg 3dd.

Na minimaal 2 weken switch naar clindamycine po 600 mg 3dd bij bewezen gevoeligheid. Totale behandelduur minimaal 6 weken.

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-174500.4
Bijgewerkt: 08/17/2015 - 08:45
Status: Published