cotrimoxazol (trimethoprim + sulfamethoxazol)

J - Antiinfectives For Systemic Use -> J01 - Antibacterials For Systemic Use -> J01E - Sulfonamides And Trimethoprim -> J01EE - Combinations Of Sulfonamides And Trimethoprim, Incl. Derivatives -> J01EE01 - Sulfamethoxazole And Trimethoprim
Administratie categorie: Vrij Medicatie groep: antibacterieel File parts: sulfamethoxazol trimethoprim Brand name: Bactrimel

Grenswaarden

≥ 18 jaar
GewichtROADosering
ROA:
po
Dosering:
min. 400/80mg 1 dd tot max. 1600/320mg 3 dd
ROA:
iv
Dosering:
min. 400/80mg 1 dd tot max. 1600/320mg 3 dd

Nierfunctie

≥ 18 jaar
ROAGFRDoseringIntervalOpmerkingen
ROA: po
GFR:
10 - 30
Dosering:
50%
GFR:
<10
Dosering:
niet voorschrijven
ROA: iv
GFR:
10 - 30
Dosering:
50%
GFR:
<10
Dosering:
niet voorschrijven

Opmerkingen GFR algemeen:

Volwassenen: bij PCP:
normale nierfunctie: 25/5 mg/kg 3 dd iv/po.
GFR 50-100 ml/min: 25/5 mg/kg 2-3 dd iv/po.
GFR 10-50 ml/min: 25/5 mg/kg 1-2 dd iv/po.
GFR < 10 ml/min: 12.5/2.5 mg/kg 1 dd iv/po.  

Renale eliminatie: 20%

Nierfunctie-vervangende therapie

CAPD: not dialized - Cotrimoxazol wordt niet of nauwelijks verwijderd door peritoneale dialyse. 800 mg sulfamethoxazol + 160 mg trimethoprim 1x per dag. PCP: 12.5/2.5 mg/kg 1 dd iv/po. Bij behandeling langer dan 1 week monitor de N4-acetylmetaboliet

Hemodialyse: Intermitterende hemodialyse: 800 mg sulfamethoxazol + 160 mg trimethoprim 1x per dag, op dialysedagen toedienen na de dialyse. PCP: 12.5/2.5 mg/kg na elke dialyse iv/po. Monitor de N4-acetylmetaboliet.

CAV / VVHD: Continue hemodialyse: 1600 mg sulfamethoxazol + 320 mg trimethoprim 3x per dag gedurende de eerste 48h (72h bij PCP). Vervolgens 1600 mg SMX + 320 mg TMP 1x per dag (2x per dag bij PCP). Vanaf dag 4 op geleide van spiegels. Monitor de N4-acetylmetaboliet

Interacties

Interactie met (ATC): Verwacht effect:
Interactie met (ATC):
L04AD01 - Ciclosporin
Verwacht effect:
verlaging ciclosporineconcentratie in volbloed en verhoogde kans op nefrotoxiciteit
Interactie met (ATC):
N03AB02 - Phenytoin
Verwacht effect:
verhoging plasmaconcentratie fenytoine
Interactie met (ATC):
B03BB01 - Folic Acid
Verwacht effect:
vermindering werking foliumzuur
Interactie met (ATC):
L01BA01 - Methotrexate
Verwacht effect:
verhoging plasmaconcentratie methotrexaat
Interactie met (ATC):
B01AA - Vitamin K Antagonists
Verwacht effect:
versterking effect orale anticoagulantia

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.
Metadata

Swab vid: M-1291.2
Bijgewerkt: 06/16/2019 - 20:05
Status: Published

Externe links
Categorie