cefuroxim

J - Antiinfectives For Systemic Use -> J01 - Antibacterials For Systemic Use -> J01D - Other Beta-Lactam Antibacterials -> J01DC - Second-Generation Cephalosporins -> J01DC02 - Cefuroxime
Administratie categorie: Vrij Medicatie groep: antibacterieel Brand name: Zinacef; Zinnat

Grenswaarden

≥ 18 jaar
GewichtROADosering
ROA:
po
Dosering:
min. 125mg 2 dd tot max. 500mg 2 dd
ROA:
iv
Dosering:
min. 750mg 3 dd tot max. 3000mg 3 dd

Nierfunctie

≥ 18 jaar
ROAGFRDoseringIntervalOpmerkingen
ROA: iv
GFR:
10 - 30
Dosering:
standaarddosering
Interval:
12 uur
GFR:
<10
Dosering:
750 mg
Interval:
24 uur
Renale eliminatie: 95%
Dosering: afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie-vervangende therapie

CAPD: 750 mg 2 dd iv.

Hemodialyse: 750 mg 2 dd iv, op dialysedagen tweede dosis na dialyse.

CAV / VVHD: Continue venoveneuze hemodialyse/hemo(dia)filtratie: 750-1500 mg 2 dd iv.

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.
Metadata

Swab vid: M-1215.7
Bijgewerkt: 06/16/2019 - 20:05
Status: Published

Externe links
Categorie