amoxicilline

J - Antiinfectives For Systemic Use -> J01 - Antibacterials For Systemic Use -> J01C - Beta-Lactam Antibacterials, Penicillins -> J01CA - Penicillins With Extended Spectrum -> J01CA04 - Amoxicillin
Administratie categorie: Vrij Medicatie groep: antibacterieel

Grenswaarden

≥ 18 jaar
GewichtROADosering
ROA:
po
Dosering:
min. 375mg 3 dd
ROA:
iv
Dosering:
tot max. 2g 6 dd

Nierfunctie

≥ 18 jaar
ROAGFRDoseringIntervalOpmerkingen
ROA: po
GFR:
10 - 30
Dosering:
normale dosis
Interval:
6 uur
Opmerkingen:
Na 10 dagen dosering evt. aanpassen, overleg apotheek
GFR:
<10
Dosering:
max. 500 mg
Interval:
24 uur
Opmerkingen:
Na 10 dagen dosering evt. aanpassen, overleg apotheek
ROA: iv
GFR:
10 - 30
Dosering:
normale dosis
Interval:
6 uur
Opmerkingen:
Na 10 dagen dosering evt. aanpassen, overleg apotheek
GFR:
<10
Dosering:
dosering verminderen met 15-50%
Interval:
12 uur
Opmerkingen:
Na 10 dagen dosering evt. aanpassen, overleg apotheek

Opmerkingen GFR algemeen:

 

 

Renale eliminatie: 60-70%
Dosering: afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie-vervangende therapie

CAPD: Parenteraal: 1000 mg 2 dd. Oraal: 500-1000 mg 2 dd.

Hemodialyse: Parenteraal: 1000 mg 2 dd, de tweede gift na de dialyse. Oraal: 500-1000 mg 2 dd, de tweede gift na de dialyse.

CAV / VVHD: Bij gebruik amoxicilline 4 g of meer per dag gedurende LANGER dan 10 dagen: na 10 dagen gebruik normale keerdosis met een interval van 12 uur tussen 2 doses.

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.
Metadata

Swab vid: M-1024.4
Bijgewerkt: 06/16/2019 - 20:05
Status: Published

Externe links
Categorie