mediastinitis

Advices

≥ 18 years

Indications: Na perforatie tr. digestivus

Priority Medication Remarks
Medication:

benzylpenicilline iv 1million. IU 6dd

+

metronidazol iv 500mg 3dd

+

gentamicine iv 5mg/kg 1dd

Remarks:

Gentamicine in principe eenmalig (in afwachting kweekuitslag)

≥ 18 years

Indications: Postoperatief na sternotomie

Priority Medication Remarks
Medication:

flucloxacilline iv 1000mg 6dd

Comments

Op geleide van kweek wordt de therapie aangepast. Totale behandelduur is afhankelijk van het klinisch beloop 2 tot 6 weken.

Bij niet IgE-gemedieerde penicilline allergie cefuroxim iv 1500 mg 3dd in plaats van benzylpenicilline of flucloxacilline.

Metronidazol niet langer dan 3 weken geven.

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-174518.2
Updated: 09/03/2015 - 10:54
Status: Published