The scheduled update of SWABID sites will be taking place on the 19-th of May 2021 during a service window starting from 7:00 to 7:30 AM CET. The site will be unavailable for 5-10 minutes. Thanks for your understanding!

Disclaimer

 

De adviezen in dit antibioticaformularium van het Groene Hart Ziekenhuis zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld door de werkgroep Antibiotica.

De adviezen en richtlijnen hebben een algemeen karakter en kunnen daarom niet zonder meer worden toegepast. Zij moeten door de gebruiker beoordeeld worden en zonodig aangepast aan de lokale omstandigheden.

Er is dus een eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker bij de toepassing van de adviezen en richtlijnen van dit antibiotica formularium.